Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste H&P Visualis - Taxikarhu.com

Taxikarhu.com Kyytikauppa on H&P Visualis Oy - Taksi H. Karhu Lohja:n (myöh. TK) omistama verkkokauppa. Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja TK sinusta kerää vieraillessasi Taxikarhu.com -verkkosivuillamme ja käyttäessäsi palveluitamme, sekä mihin tarkoituksiin näitä tietoja voimme käyttää ja miten niitä käsitellään. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden avulla tietty henkilö voidaan tunnistaa.

Käyttämällä verkkosivustomme palvelua, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. TK sitoutuu käsittelemään henkilötietojasi asianmukaisesti, yksityisyyttäsi suojellen.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja julkaista uuden version tarpeen vaatiessa. Käythän aika-ajoin tarkistamassa ja lukemassa mahdollisen uuden julkaisun läpi, saadaksesi tiedon muutoksista.

Rekisterinpitäjä
H&P Visualis Oy - Taksi H. Karhu Lohja
Y-tunnus: 0952625-2
Lempoonlammenkuja 1, 08500 Lohja
Tietosuoja- ja rekisteriasioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: taxikarhu@gmail.com

Rekisterin nimi
Taxikarhu.com – verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Taxikarhu.com kerää ja käsittelee vain tietoja, joita tarvitaan asiakkaan tilauksen käsittelyä varten, asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä viestintään.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaalta itseltään saatuja tietoja:
• Henkilön nimi
• Yrityksen nimi ja tunnus
• Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
• Palvelu- ja käyttöasetukset
• Tuote- ja palvelutilausten tiedot
• Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Tietosisältö käsittää historian käsitellyistä tarjouksista, kaupoista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidoista. Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaan itsensä ilmoittamista tiedoista. Tällaisia tietoja ovat tiedot, jotka asiakas ilmoittaa rekisteröityessään Taxikarhu.com: n verkkosivustolla tai yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla tehdessään tilausta.

Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.

Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina.

Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävälle taholle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietokantoihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt.

Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan pysyvästi tietokannasta. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Oikeus tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon
Asiakkaana sinulla on oikeus kirjallisesti pyytää nähtäväksesi ja tarkistaa sinusta tallennetut henkilötiedot sekä pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista rekistereistämme. Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Jos et halua meiltä markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä, ilmoita siitä sähköpostilla osoitteeseen taxikarhu@gmail.com.

Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen taxikarhu@gmail.com tai postitse Rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Varmistuaksemme oikeasta henkilöstä varaamme oikeuden pyytää sinua tunnistautumaan asianmukaisesti ennen kuin otamme pyynnöt käsittelyyn.

Käsittelemme pyynnöt 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on puutteita tai toimimme vastoin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. https://tietosuoja.fi/etusivu

Päivitetty 3.6.2020